Hej Måns Svensson, deltagare av Kleindagarna 2017

Måns Svensson, LBS (Ljud- och bildskolan) Göteborg, kreativa gymnasiet.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Jag tyckerdet är viktigt att överbrygga glappet mellan gymnasieskolan och universitetet, att elever väljer att söka sig vidare till universitet och fortsätta läsa matematik där. Sen vill jag också utbyta idéer och träffa andra, lyfta mina tankar och höra andras tankar.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Jag får mer än mitt eget perspektiv, om man är på en liten skola så har man många gånger inte så många mattelärare att diskutera saker med. Det är kul att höra om hur lärare har löst problem på andra skolor med andra förutsättningar som man kan lära sig av. När jag lyfter ett problem lyfter jag det från mitt synsätt, där jag är, att få höra andra perspektiv och tillvägagångsätt för att leva upp till samma krav, är väldigt upplyftande.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Högskolan kan på något sätt förmedla vad de egentligen eftersöker och vill ha, vad de vill att eleverna ska ha förförståelse för. Gymnasielärare kan byta erfarenheter och lyfta positiva exempel sinsemellan, så att andra lärare kan kopiera framgångsfaktorer. Syftet är att alla ska bli bättre och då får man dela med sig.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Jag tror matematiken blir viktigare och viktigare i samhället, speciellt när man tänker på att den har en så nära relation till programmering. Att lära sig att om ett villkor uppfylls händer något annat, är i grunden en stor matematisk tanke. Jag vill att mina elever ska få någon form av rimlighetsuppfattning som är viktig i vardagen, till exempel vad ett mjölkpaket eller ett ägg väger. Matte behövs även för att kunna sköta sin ekonomi, för att få en relation till pengar.

Hur kommer det sig att du blev matematiklärare?

Jag hade en ganska klar uppfattning om att jobba med matematik tidigt. Jag funderade på att bli matematiker, men vill även ha den sociala biten och träffa människor. Matematiklärare blev det bästa alternativet, det är hela tiden nytt man träffar ständigt nya elever med nya förutsättningar.

Hej Svante Lundin, deltagare av Kleindagarna 2017

Svante Lundin, P A Fogelströms gymnasium, Södermalm.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Kleindagarna ger ny input och man får träffa nya kollegor och får också intryck från universitetsvärlden som man annars sällan får. Det är fokus på ämnet och professionen i sig och skiljer sig från de vanligare utbildningarna i pedagogik och didaktik.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Att få möjlighet att diskutera gör att man blir bättre och får en att börja tänka på nya saker. När man är själv eller med de lärare man träffar ofta är det lätt att hamna i samma tankebanor. Här får man helt nya intryck och vet inte vad som väntar en, då är det lättare att tänka om och tänka nytt och att hitta på någonting annat i undervisningen.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Som gymnasielärare är det intressant att höra vad högskolelärare uppfattar som brister i vår undervisning, brister hos de elever som kommer till dem speglar vårt arbete på gymnasiet. Till skillnad från gymnasielärare har högskolelärare ett starkare fokus på sitt ämne, det är något att ta med sig hem – att det är ämnet som är huvudsaken.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Matematik är onekligen viktigt om man ser den utifrån ett praktiskt synsätt, att det finns ingenjörer och liknande. Min ingång är mer utifrån ett allmänbildningsperspektiv, mycket av det man lär sig på gymnasiet används för att bilda sig en uppfattning om omvärlden, källkritik, mm. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Vad har ni gjort idag på förmiddagen?  

Först har vi lyssnat på en föreläsning om sfärisk trigonometri, sedan har vi diskuterat den föreläsningen och försökt göra utkast till lektioner utifrån den, för att se vad man kan ta med sig och praktiskt göra i klassrummet.

Hej Kalle Palm, deltagare av Kleindagarna 2017

Vad är Kleindagarna för dig?

Jag kan bara beskriva Kleindagarna som ett unikt möte mellan högskolan och gymnasiet. Vi fick möjligheten att ta del av forskning inom matematik och utrymme att diskutera idéer i en inspirerade och kreativ miljö. På institut Mittag-Leffler kommer forskare för att fokusera på sitt arbete i fred, så var det för oss också. Vi fick utrymme att fokusera på matematiken, utforma lektioner och för en stund glömma den administrativa skoldagen.

Ett helt unik möte mellan högskola och gymnasium. Helt fantastisk helg. Aldrig varit med om någit likande. Var itne rädd att ta höjd uppåt. Vi fick kontakt med forskningen i matematik. Och miljön. Min undervisning är okej, men inte så kreativ. Frusterad att jag inte kommer på så många idéer. Men i miljän så sprutade ur mig idéer.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Min undervisning är till vardags helt okej, men inte så kreativ. Jag tror det beror på att jag jobbar på en liten skola med få matematikkollegor. Att under dessa dagar få utrymme att diskutera enbart matte. Vi satt till exempel i en halvdag och diskuterade en lektion. Det gör man aldrig annars. Kleindagarnas upplägg gjorde att jag sprutade ur mig idéer.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Det var väldigt inspirerande att få ta del av det som är nytt på forskningsfronten. Samtidigt var akademien väldigt nyfikna på oss och vad som händer innan studenterna kommer till dem. Det utmynnade i ett utbyte där vi fick nya insikter om den generella matematiken och de fick inblick i vad vi lär ut med vilka verktyg.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev matematiklärare studerade jag filosofi. Min syn på matematik och dess roll i samhället kan därför skilja sig från andras åsikt. Jag ser matematik som den rena tankens språk. För mig är matematik inte enbart ett verktyg för att räkna ut andra grads-kurvor, utan en metodik för att tänka och ta sig an problem.

Hej Anders Lindahl, deltagare av Kleindagarna 2017

Namn: Anders Lindahl
Ort: Täby
Ålder: 53
Skola: Viktor Rydbegs Danderyd
Kuriosa: tidigare ingenjör, men jobbat som lärare de senaste fem åren

Vad är Kleindagarna för dig?

Jag hade faktiskt hört väldigt lite om Kleindagarna innan jag sökte. Jag visste andra som varit där och som tycker att det var väldigt roligt och utvecklande. Så jag sökte i förhoppningen om att Kleindagarna även skulle utveckla mig till att bli en roligare lärare.

Efter att ha varit där måste jag säga att det gav mig väldigt mycket. Jag blev både inspirerad av akademien och fick träffa andra lärare med andra förutsättningar och erfarenheter än mina egna.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Under dessa dagar handlar det om matematik och inte om pedagogik eller det som är runtomkring en vanlig skoldag. Det var väldigt kul och utvecklande att tillsammans med akademien bara få fokusera på just matten.

Varför är dagarna så betydelsefulla?

Det finns flera svar på den frågan. Dels handlar det om jag under dessa dagar fick utveckla mitt intresse för matematik. Men det var även betydelsefullt att få ta del av andra lärares erfarenheter och undervisningssituation. Sen bidrog de andra lärarna även med entusiasm. Det är som jag brukar säga till mina elever: ”vill ni att det ska bli bra, så blir det bra. Det var precis med den inställningen de andra lärarna gick in med; vi vill alla detta skulle bli bra och det blev det.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Kort och konkret så hjälpte Kleindagarna mig med att se och ta hjälp av den generella matematiken för att utforma roligare lektioner.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev lärare arbetade jag som ingenjör i 20 år på olika företag. Det var inte bara intresset för matematik som gjorde att jag valde att bli matematiklärare utan även möjligheten till att skapa lite samhällsnytta. Vi behöver bli fler ingenjörer i Sverige och då tror jag sättet vi lär ut matematik på i skolan är avgörande.

Hur ser en dag på Kleindagarna ut?

Hur ser en typisk dag på Kleindagarna ut? Det är en återkommande fråga som vi får på Kleindagarna. Vi bad därför Kristofer Erikson (matematiklärare på Donnersgymnasium) att berätta om en dag från Kleindagarna i januari.

Äntligen var det fredag. Med busskortet och kartan i högsta hugg tog jag mig till det ärofyllda Institut Mittag-Leffler för att påbörja första dagen av Kleindagarna.

Allt började med en presentation om Kleindagarna och historia. Vi fick reda på vad som förväntades av oss och tips på vad vi kan göra för att de kommande dagarna skall bli så värdefulla för oss som möjligt.

Den första lektionen var svår, men professorn lyckades ändå förmedla det svårbegripliga innehållet på ett pedagogiskt sätt. Därpå delades vi in i fyra olika grupper för att diskutera vad som hade sagts och för att få en djupare förståelse av föreläsningen.

Syftet med gruppindelningen var att skapa ett vettigt lektionsupplägg, baserat på våra nya kunskaper från lektionen. Vi lyckades hitta många bra idéer om nya lektioner och jag kommer pröva flera av dessa med mina gymnasieelever. Inspirationen var stor!

Våra idéer från de fyra grupperna presenterades så att alla kunde ta del av vad de andra grupperna hade sagt.

Det som gjorde Kleindagarna speciellt var inte bara den goda fortbildningen utan att vi också fick möjlighet att lära oss mer om Institutets historia och vem Gösta Mittag-Leffler var. En personlig favorit var när vi fick titta på och hålla i gamla böcker och avhandlingar, speciellt Newtons Principia i originalutgåva från 1687.

Om du funderar på att ansöka till Kleindagarna, klicka här.

Hur ser den dag ut på Kleindagarna?

Kristofer Eriksson berättar om sin första dag på Kleindagarna

Mattelärare från hela Sverige samlas under Kleindagarna

Herman Katea på Kleindagarna

Mattelärare från hela Sverige samlades under Kleindagarna. Syftet var att hitta nya sätt och verktyg för att få elever på gymnasiet att öppna ögonen för matte. En av dem var Herman Katea, mattelärare på It-gymnasiet Södertörn. Vi högg honom direkt efter första föreläsningen och ställde ett par snabba frågor om Kleindagarna. Så här kände han efter första föreläsningen.

Hur känns det att vara här?

  • Det känns jättebra! Att få sitta på föreläsning så här känns lite som under studenttiden. Det är kul att få träffa alla andra lärare och få höra om deras erfarenheter.

Vad handlade första föreläsningen om?

  • Den handlade om optimering utan derivata. Det var intressant, jag kände inte till så mycket om det tidigare.

Varför valde du att söka till Kleindagarna?

  • Jag fick höra av kollegor om Kleindagarna och eftersom jag alltid är intresserad av att utveckla undervisningen valde jag att söka. Det är viktigt att hela tiden förändra och förnya hur man lär ut.

Vad hoppas du få med dig från Kleindagarna?

  • Andra perspektiv på undervisningen. Man fastnar lätt i sitt eget sätt att se på saker och då är det bra med erfarenhetsutbyte. Jag gillar också att träffa nya lärare och bygga nätverk.

Skulle du rekommendera andra att söka till Kleindagarna?

  • Absolut! Jag hoppas också att Kleindagarna blir större i framtiden så att fler får chansen att vara med.

Herman är inte ensam om att uppskatta dessa dagar på Mittag-Leffer institutet på Djursholm. Mattelärare från hela Sverige samlas under Kleindagarna varje år för att överbygga glappet mellan gymnasiet och högskolan. Du som är mattelärare kan själv ansöka att få vara med vid nästa tillfälle via vårt ansökningsformulär. Lycka till!

Hej Edward Krogius, deltagare på Kleindgarna 2016!

Edward Krogius, Yreksinstitutet Practicum -> Yrkeinstitutet Prakticum och gymnasiet Lärkan (i Helsingfors, Finland).

13413506_1083601228392454_2693783975924850343_n

Hur känns det att vara här?

  • Jätteroligt! Jag har sett fram emot att komma hit att träffa andra engagerade lärare och förhoppningsvis få inspiration till något liknande i Finland, där jag bor och arbetar.

Varför tror du att tillfällen som Kleindagarna är viktiga?

  • De är viktiga av flera olika anledningar. Dels får man som lärare chansen att träffa andra lärare och ges möjligheten att nätverka. Dels får man mycket professionell inspiration tack vare föreläsningarna och diskussionerna med de professorer som är på plats. Att träffa andra lärare bidrar även med nya insikter och perspektiv.

Vad hoppas du ta med dig från Kleindagarna?

  • Jag hoppas på många nya insikter och fördjupad kunskap i matematik. Dessutom hoppas och tror jag att man kommer få med sig konkreta tips på hur man kan lägga upp lektioner och introducera komplicerad matematik för gymnasieelever.

Matematiken fick vara i centrum

Adnan Zanhar, lärare i matematik vid Realgymnasiet Linköping, har tidigare deltagit under Kleindagarna. Adnan uppskattade att matematiken fick vara i centrum och att det fanns tydliga mål med dagarna.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Väldigt bra! Det var berikande att träffa andra professorer och gymnasielärare som bidrog med nya perspektiv kring matematiken. Dessutom var miljön fantastisk och rundturen som gavs när man fick möjlighet att titta på de historiska böcker som fanns i biblioteket var mycket uppskattad.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

– Kleindagarna var verkligen perspektivgivande i och med att man fick tillfälle att gå in i rollen som elev. När föreläsarna talade om komplexa matematiska frågor och man inte alltid hängde med så förstod man hur vissa elever kan uppleva sina lektioner. På så sätt försöker jag anpassa mina lektioner utifrån den insikten, att saker som jag känner till kan verka väldigt komplexa för eleverna och då måste jag anpassa mitt budskap och angreppssätt utifrån deras behov. Dessutom fick man mycket inspiration kring hur man kan bygga upp lektioner så att Kleindagarna verkligen följer med in i klassrummet.

Vad har kunskapen för matematik för betydelse för svenska samhället i stort?

– Jag skulle nästan vilja gå så långt att säga att matematik är en demokratisk rättighet. Kan man inte matematik kan man inte delta i samhället på samma sätt. Förmågan att förstå t.ex. statistik och hur man kan analysera information är grundläggande för att demokratin ska fortsätta att utvecklas.

Under Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive högskolan – hade ni något utbyte av varandra?

– Absolut! Det var stimulerande att höra att många, både gymnasielärare från runt om i landet och lärare som utbildar elever på en högre nivå, kunde uppleva samma typ av problematik. Det ligger ofta i att eleven vill räkna och vi lärare vill arbeta med matematik och däri finns en stor utmaning, så det var utvecklande att höra hur andra lärare tacklar den.

Skulle du rekommendera andra att söka till Kleindagarna?

– Ja, absolut, jag har redan rekommenderat mina kollegor att söka.

STOCKHOLM   20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

STOCKHOLM 20160108
Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

”En av de bästa fortbildningar jag varit på under mina 20 år som lärare”

Andreas Ricci är lärare i matematik vid Katedralskolan i Lund och tyckte att Kleindagarna var en av de bästa fortbildningar han varit på under sina 20 år som lärare.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Helt fantastiskt bra. Det var underbart att få en fortbildning där fokus låg på matematiken. Det var lärorikt och utmanande att lyssna till föredragen, att alla hade en gemensam referensram bidrog till trevliga och givande samtal och diskussioner. Många av föreläsarna stannade även kvar under dagen så att man fick tid att ställa frågor och fördjupa vissa resonemang.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?
– Det var roligt att höra hur lärare i andra delar av Sverige gör och hanterar frågor kring matematik. Det var perspektivgivande. Sedan var det lärorikt att sitta med andra matematiker och få andra synvinklar på problem och utmana sitt eget sätt att se på, och resonera kring, matematik och hur man kunde utveckla lektioner rent praktiskt.

Skulle du rekommendera andra att söka Kleindagarna?
– Absolut! Alla som har möjlighet att åka borde göra det. Det är en fantastisk fortbildning med fokus på ämnet. Den bästa jag varit på under mina 20 år som lärare. Att få komma bort till en så pass fantastisk och annorlunda miljö bidrar också till den positiva känslan.

STOCKHOLM 20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

STOCKHOLM 20160108
Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

”Svårt att tänka sig en bättre fortbildning”

STOCKHOLM 20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Andreas Logg, lärare i matematik och fysik vid Hulebäcksgymnasiet i Harryda deltog på Kleindagarna i januari. Han har svårt att tänka sig en bättre fortbildning och säger att det var ett väldigt givande möte mellan matematiker och engagerade lärare i en enastående miljö.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Fantastiskt! Det är svårt att tänka sig en bättre fortbildning än Kleindagarna. Just kombinationen av fördjupad ämneskunskap och saker som man kan ta med direkt in i klassrummet. Dessutom är det ju ett väldigt givande möte mellan matematiker och engagerade lärare i en enastående miljö. Man känner historiens vindslag och det kan lätt bli hisnande att se och läsa de böcker som finns i biblioteket.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

– Det var bra att få en modell att arbeta utifrån och kunna utveckla. Roligt med tips och råd kring hur man skulle kunna bryta ner avancerade matematiska problem och introducera dem på gymnasial nivå. Även om man inte kan räkna på hela problem så kan man komma en bra bit på vägen och förhoppningsvis väcka intresset för matematik hos eleverna.

Under Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

– Mycket! Dels var det fantastiska föredrag som hölls men flera professorer stannade även kvar därefter vilket ledde till mycket givande samtal både om stort och smått kring matematik i skolan. Det bidrog även till ett fördjupande resonemang kring de frågor som diskuterades i små grupper.

Skulle du rekommendera andra att söka?

– Absolut! Jag talar mig varm om Kleindagarna med mina kollegor och hoppas att det ska sprida sig bland flera.

Ansök till Kleindagarna här

I bild ser vi Andreas till höger mitt uppe i en diskussion med andra matematiklärare.