Hej Teresa Opasic, deltagare av Kleindagarna 2017

Teresa Opasic, S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Kleindagarna överbryggar och inspirerar, vi gymnasielärare får träffa folk från högskolan, känna oss som elever och diskutera, det är en ögonöppnare för de som kanske har fastnat i rutiner i undervisningen. Det är bra att själv hamna i elevsituationen om man inte gör det tillräckligt ofta. Jag är redan full med idéer efter första passet. Man lyfts i sin yrkesroll.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Jag får historiska perspektiv, nya pedagogiska perspektiv genom erfarenhetsutbyte med alla deltagare och idéer till nya lektioner som jag ska försöka förvalta och utveckla vidare.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Jag tror att högskolan får med sig av pedagogiska idéer och intryck, medan vi som undervisar på lägre nivå kan lyfta oss mer ämnesmässigt, men också givetvis pedagogiskt eftersom vi bland annat får sätta oss i elevrollen utan att helt kunna ämnet.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Det är mycket som bygger på matematik i samhället. Det måste finnas någon sorts bevarandekunskap, man ska inte kunna trycka på en knapp och inte veta om resultatet stämmer, det måste finnas ett tänk bakom som är uppbyggt av matematik. Det är enkelt att använda en miniräknare och få fram rätt svar, men hur vet du att du gjort rätt? Mycket kunskap bygger på matematik; arkitektur, programmering, byggmaskiner, kemi, teknik tycker jag bygger på matematik. Dessutom är matematik roligt, att få använda hjärnan till att räkna ut saker det är ju jättekul!

Vad har du för förväntningar inför resten av helgen?

Åh, det bara bubblar i mig jag vill veta allt och mycket. Det började bra med en både inspirerande och intressant föreläsning, min nyfikenhet väcktes, jag hoppas och tror det blir lika bra om inte bättre under resten av helgen.

Hej Camilla Nilsson, deltagare av Kleindagarna 2017

Camilla Nilsson, Sandbackaskolan i Arvidsjaur.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Kleindagarna är viktiga för att man får kontakt med andra lärare, det är alltid bra med erfarenhetsutbyten och när man ses under lite längre tid så får man chansen att verkligen prata och diskutera. Sen är det också intressant att få lite mer matematik, annars är fokus ofta på andra delar så som t.ex. didaktik, men just en fortbildning i matematik är inte så vanligt. Det känns jätteroligt!

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Att få nya idéer och infallsvinklar är alltid viktigt. Att också få kunskap inom områden som man glömt bort eller läst för länge sedan gör att man blir påmind igen och kan färga och göra undervisningen bättre. Det som vi gjorde idag var helt nytt, jag har aldrig läst om sfärisk geometri, så det var väldigt intressant. Redan nu, efter en halv dag, har jag fått idéer till nya lektioner.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Vi lär av varandra genom att dela erfarenheter, från gymnasiet så behöver vi veta vad vi ska utbilda till, vad det är man vill få, hur en gymnasielev ska vara när den kommer till högskolan. Högskolan får samtidigt en bild av hur verkligheten ser ut i gymnasieskolan. Att lära känna varandras system litegrann, känns som en viktig sak.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Matematiken är grunden i så mycket. Utan matematik så kan samhället inte byggas vidare, den är en stor stöttepelare för så många andra yrken och områden. Utan matematiken faller samhället på något sätt. Matematik behövs också i vardagen, men det är inte den matematik vi håller på med här.

Hej Måns Svensson, deltagare av Kleindagarna 2017

Måns Svensson, LBS (Ljud- och bildskolan) Göteborg, kreativa gymnasiet.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Jag tyckerdet är viktigt att överbrygga glappet mellan gymnasieskolan och universitetet, att elever väljer att söka sig vidare till universitet och fortsätta läsa matematik där. Sen vill jag också utbyta idéer och träffa andra, lyfta mina tankar och höra andras tankar.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Jag får mer än mitt eget perspektiv, om man är på en liten skola så har man många gånger inte så många mattelärare att diskutera saker med. Det är kul att höra om hur lärare har löst problem på andra skolor med andra förutsättningar som man kan lära sig av. När jag lyfter ett problem lyfter jag det från mitt synsätt, där jag är, att få höra andra perspektiv och tillvägagångsätt för att leva upp till samma krav, är väldigt upplyftande.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Högskolan kan på något sätt förmedla vad de egentligen eftersöker och vill ha, vad de vill att eleverna ska ha förförståelse för. Gymnasielärare kan byta erfarenheter och lyfta positiva exempel sinsemellan, så att andra lärare kan kopiera framgångsfaktorer. Syftet är att alla ska bli bättre och då får man dela med sig.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Jag tror matematiken blir viktigare och viktigare i samhället, speciellt när man tänker på att den har en så nära relation till programmering. Att lära sig att om ett villkor uppfylls händer något annat, är i grunden en stor matematisk tanke. Jag vill att mina elever ska få någon form av rimlighetsuppfattning som är viktig i vardagen, till exempel vad ett mjölkpaket eller ett ägg väger. Matte behövs även för att kunna sköta sin ekonomi, för att få en relation till pengar.

Hur kommer det sig att du blev matematiklärare?

Jag hade en ganska klar uppfattning om att jobba med matematik tidigt. Jag funderade på att bli matematiker, men vill även ha den sociala biten och träffa människor. Matematiklärare blev det bästa alternativet, det är hela tiden nytt man träffar ständigt nya elever med nya förutsättningar.

Hej Svante Lundin, deltagare av Kleindagarna 2017

Svante Lundin, P A Fogelströms gymnasium, Södermalm.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Kleindagarna ger ny input och man får träffa nya kollegor och får också intryck från universitetsvärlden som man annars sällan får. Det är fokus på ämnet och professionen i sig och skiljer sig från de vanligare utbildningarna i pedagogik och didaktik.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Att få möjlighet att diskutera gör att man blir bättre och får en att börja tänka på nya saker. När man är själv eller med de lärare man träffar ofta är det lätt att hamna i samma tankebanor. Här får man helt nya intryck och vet inte vad som väntar en, då är det lättare att tänka om och tänka nytt och att hitta på någonting annat i undervisningen.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Som gymnasielärare är det intressant att höra vad högskolelärare uppfattar som brister i vår undervisning, brister hos de elever som kommer till dem speglar vårt arbete på gymnasiet. Till skillnad från gymnasielärare har högskolelärare ett starkare fokus på sitt ämne, det är något att ta med sig hem – att det är ämnet som är huvudsaken.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Matematik är onekligen viktigt om man ser den utifrån ett praktiskt synsätt, att det finns ingenjörer och liknande. Min ingång är mer utifrån ett allmänbildningsperspektiv, mycket av det man lär sig på gymnasiet används för att bilda sig en uppfattning om omvärlden, källkritik, mm. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Vad har ni gjort idag på förmiddagen?  

Först har vi lyssnat på en föreläsning om sfärisk trigonometri, sedan har vi diskuterat den föreläsningen och försökt göra utkast till lektioner utifrån den, för att se vad man kan ta med sig och praktiskt göra i klassrummet.

Hej Kalle Palm, deltagare av Kleindagarna 2017

Vad är Kleindagarna för dig?

Jag kan bara beskriva Kleindagarna som ett unikt möte mellan högskolan och gymnasiet. Vi fick möjligheten att ta del av forskning inom matematik och utrymme att diskutera idéer i en inspirerade och kreativ miljö. På institut Mittag-Leffler kommer forskare för att fokusera på sitt arbete i fred, så var det för oss också. Vi fick utrymme att fokusera på matematiken, utforma lektioner och för en stund glömma den administrativa skoldagen.

Ett helt unik möte mellan högskola och gymnasium. Helt fantastisk helg. Aldrig varit med om någit likande. Var itne rädd att ta höjd uppåt. Vi fick kontakt med forskningen i matematik. Och miljön. Min undervisning är okej, men inte så kreativ. Frusterad att jag inte kommer på så många idéer. Men i miljän så sprutade ur mig idéer.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Min undervisning är till vardags helt okej, men inte så kreativ. Jag tror det beror på att jag jobbar på en liten skola med få matematikkollegor. Att under dessa dagar få utrymme att diskutera enbart matte. Vi satt till exempel i en halvdag och diskuterade en lektion. Det gör man aldrig annars. Kleindagarnas upplägg gjorde att jag sprutade ur mig idéer.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Det var väldigt inspirerande att få ta del av det som är nytt på forskningsfronten. Samtidigt var akademien väldigt nyfikna på oss och vad som händer innan studenterna kommer till dem. Det utmynnade i ett utbyte där vi fick nya insikter om den generella matematiken och de fick inblick i vad vi lär ut med vilka verktyg.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev matematiklärare studerade jag filosofi. Min syn på matematik och dess roll i samhället kan därför skilja sig från andras åsikt. Jag ser matematik som den rena tankens språk. För mig är matematik inte enbart ett verktyg för att räkna ut andra grads-kurvor, utan en metodik för att tänka och ta sig an problem.

Hej Anders Lindahl, deltagare av Kleindagarna 2017

Namn: Anders Lindahl
Ort: Täby
Ålder: 53
Skola: Viktor Rydbegs Danderyd
Kuriosa: tidigare ingenjör, men jobbat som lärare de senaste fem åren

Vad är Kleindagarna för dig?

Jag hade faktiskt hört väldigt lite om Kleindagarna innan jag sökte. Jag visste andra som varit där och som tycker att det var väldigt roligt och utvecklande. Så jag sökte i förhoppningen om att Kleindagarna även skulle utveckla mig till att bli en roligare lärare.

Efter att ha varit där måste jag säga att det gav mig väldigt mycket. Jag blev både inspirerad av akademien och fick träffa andra lärare med andra förutsättningar och erfarenheter än mina egna.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Under dessa dagar handlar det om matematik och inte om pedagogik eller det som är runtomkring en vanlig skoldag. Det var väldigt kul och utvecklande att tillsammans med akademien bara få fokusera på just matten.

Varför är dagarna så betydelsefulla?

Det finns flera svar på den frågan. Dels handlar det om jag under dessa dagar fick utveckla mitt intresse för matematik. Men det var även betydelsefullt att få ta del av andra lärares erfarenheter och undervisningssituation. Sen bidrog de andra lärarna även med entusiasm. Det är som jag brukar säga till mina elever: ”vill ni att det ska bli bra, så blir det bra. Det var precis med den inställningen de andra lärarna gick in med; vi vill alla detta skulle bli bra och det blev det.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Kort och konkret så hjälpte Kleindagarna mig med att se och ta hjälp av den generella matematiken för att utforma roligare lektioner.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev lärare arbetade jag som ingenjör i 20 år på olika företag. Det var inte bara intresset för matematik som gjorde att jag valde att bli matematiklärare utan även möjligheten till att skapa lite samhällsnytta. Vi behöver bli fler ingenjörer i Sverige och då tror jag sättet vi lär ut matematik på i skolan är avgörande.

Hej Edward Krogius, deltagare på Kleindgarna 2016!

Edward Krogius, Yreksinstitutet Practicum -> Yrkeinstitutet Prakticum och gymnasiet Lärkan (i Helsingfors, Finland).

13413506_1083601228392454_2693783975924850343_n

Hur känns det att vara här?

  • Jätteroligt! Jag har sett fram emot att komma hit att träffa andra engagerade lärare och förhoppningsvis få inspiration till något liknande i Finland, där jag bor och arbetar.

Varför tror du att tillfällen som Kleindagarna är viktiga?

  • De är viktiga av flera olika anledningar. Dels får man som lärare chansen att träffa andra lärare och ges möjligheten att nätverka. Dels får man mycket professionell inspiration tack vare föreläsningarna och diskussionerna med de professorer som är på plats. Att träffa andra lärare bidrar även med nya insikter och perspektiv.

Vad hoppas du ta med dig från Kleindagarna?

  • Jag hoppas på många nya insikter och fördjupad kunskap i matematik. Dessutom hoppas och tror jag att man kommer få med sig konkreta tips på hur man kan lägga upp lektioner och introducera komplicerad matematik för gymnasieelever.

”En av de bästa fortbildningar jag varit på under mina 20 år som lärare”

Andreas Ricci är lärare i matematik vid Katedralskolan i Lund och tyckte att Kleindagarna var en av de bästa fortbildningar han varit på under sina 20 år som lärare.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Helt fantastiskt bra. Det var underbart att få en fortbildning där fokus låg på matematiken. Det var lärorikt och utmanande att lyssna till föredragen, att alla hade en gemensam referensram bidrog till trevliga och givande samtal och diskussioner. Många av föreläsarna stannade även kvar under dagen så att man fick tid att ställa frågor och fördjupa vissa resonemang.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?
– Det var roligt att höra hur lärare i andra delar av Sverige gör och hanterar frågor kring matematik. Det var perspektivgivande. Sedan var det lärorikt att sitta med andra matematiker och få andra synvinklar på problem och utmana sitt eget sätt att se på, och resonera kring, matematik och hur man kunde utveckla lektioner rent praktiskt.

Skulle du rekommendera andra att söka Kleindagarna?
– Absolut! Alla som har möjlighet att åka borde göra det. Det är en fantastisk fortbildning med fokus på ämnet. Den bästa jag varit på under mina 20 år som lärare. Att få komma bort till en så pass fantastisk och annorlunda miljö bidrar också till den positiva känslan.

STOCKHOLM 20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

STOCKHOLM 20160108
Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

”Svårt att tänka sig en bättre fortbildning”

STOCKHOLM 20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Andreas Logg, lärare i matematik och fysik vid Hulebäcksgymnasiet i Harryda deltog på Kleindagarna i januari. Han har svårt att tänka sig en bättre fortbildning och säger att det var ett väldigt givande möte mellan matematiker och engagerade lärare i en enastående miljö.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Fantastiskt! Det är svårt att tänka sig en bättre fortbildning än Kleindagarna. Just kombinationen av fördjupad ämneskunskap och saker som man kan ta med direkt in i klassrummet. Dessutom är det ju ett väldigt givande möte mellan matematiker och engagerade lärare i en enastående miljö. Man känner historiens vindslag och det kan lätt bli hisnande att se och läsa de böcker som finns i biblioteket.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

– Det var bra att få en modell att arbeta utifrån och kunna utveckla. Roligt med tips och råd kring hur man skulle kunna bryta ner avancerade matematiska problem och introducera dem på gymnasial nivå. Även om man inte kan räkna på hela problem så kan man komma en bra bit på vägen och förhoppningsvis väcka intresset för matematik hos eleverna.

Under Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

– Mycket! Dels var det fantastiska föredrag som hölls men flera professorer stannade även kvar därefter vilket ledde till mycket givande samtal både om stort och smått kring matematik i skolan. Det bidrog även till ett fördjupande resonemang kring de frågor som diskuterades i små grupper.

Skulle du rekommendera andra att söka?

– Absolut! Jag talar mig varm om Kleindagarna med mina kollegor och hoppas att det ska sprida sig bland flera.

Ansök till Kleindagarna här

I bild ser vi Andreas till höger mitt uppe i en diskussion med andra matematiklärare.

 

”Kleindagarna hjälpte mig hitta yrkesidentiteten”

Nu är det hög tid att söka till sommarens två Kleintillfällen, 10-12 juni och 19-21 augusti. Ansökan görs här.

STOCKHOLM 20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

STOCKHOLM 20160108
Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Mimmi Öckerman, Matematiklärare på Soltorpsgymnasiet i Borlänge, deltog i Kleindagarna i januari och rekommenderar detta varmt för alla andra gymnasielärare i matematik.

Vad tyckte du om Kleindagarna?
– Väldigt bra! Jag gillade att det inte var något flum utan rakt på sak och fokus på fortbildning. Det var härligt att bli påmind om hur fantastiskt roligt det är med matematik. Man var omgiven av intressanta människor som delade ett gemensamt intresse. Dessutom är det en gynnsam och härlig miljö med givande omgivningar.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?
– Kleindagarna hjälpte mig att hitta yrkersidentiteten. Jag fick ökat självförtroende och många idéer till utveckling, både kring det egna lärandet och till vad man kan göra på sina lektioner. Att man kanske inte behöver vara rädd för att introducera mer avancerad matematik, om än bara för att eleverna ska få en känsla för hur den ser ut.

Vad har kunskapen för matematik för betydelse för svenska samhället i stort?
– För den enskilde medborgaren är det viktigt att ha åtminstone en grundkunskap inom matematik. Att kunna räkna ut procent exempelvis, att kunna räkna ut hur lönen utvecklas, hyran höjs och så, det är svårare att lura en person som kan mer. Dessutom kan kunskap inom matematik göra det lättare att förstå och sätta sig i ni andra akademiska ämnen eller studier på högre nivå. Matematik fungerar som en allmän stimulering av intellektet.

Skulle du rekommendera andra att söka?
– Absolut!