Urvalet för Kleindagarna 7-9 juni klart

Det var över 100 anmälda och vi kan endast bereda plats för 20 av dessa. Urvalet är nu klart och besked till alla som har sökt skickas ut via e-post.