För första gången anordnas en version av Kleindagarna som speciellt riktar sig till lärare som har varit med minst en gång tidigare. Då ges möjlighet till ytterligare fördjupning och dessutom erfarenhetsutbyte kring genomförandet av tidigare Kleinlektioner.

Anmäl dig via anmälningsformuläret.