Magnus Thelander, matematiklärare, Kleindagarna

Foto: Håkan Målbäck

Kleindagarna ger lärare en möjlighet att sätta matematikämnet i ett större sammanhang. Det blir tydligt när Magnus Thelander, lärare på Rudbecksskolan i Sollentuna, berättar om sina erfarenheter från Kleindagarna.

Det krävs mer av en matematiklärare idag än förr, berättar Magnus. 

– Kraven ökar på att lärare måste kunna utmana eleverna, där de befinner sig i sin individuella utveckling. Det finns en stor spännvidd mellan de som utmanas mer eller mindre av matematikundervisningen. Där är Kleindagarna en perfekt byggsten för att kunna stimulera de eleverna som vill ha ännu tuffare matematiska utmaningar.

Varför är det viktigt med Kleindagarna?

– Som gymnasielärare är det roligt och framförallt viktigt att se vad som händer bortom gymnasieundervisningen. Se vad matten används till på en högre nivå. Dels för att motivera undervisningen och dels för att man som lärare vill veta vad som är relevant och varför.

”Jag rekommenderar alla att söka till Kleindagarna!”

Vad har Kleindagarna bidragit med till din undervisning?

– En stor del av dem jag undervisar är naturvetare. Av dem är många väldigt duktiga på matte och behöver lite extra svåra utmaningar. Att kunna stimulera de elever som visar framfötterna är otroligt roligt och där har Kleindagarna bidragit med mycket material och perspektiv för min del.

Avslutningsvis uppmanar han sina kollegor till att göra samma sak som han själv gjort.

– Jag rekommenderar alla att söka till Kleindagarna! Utöver den höga nivån på föreläsningarna och de givande samtalen med andra kollegor så var det en fantastisk miljö att vistas i med ett otroligt bibliotek. Jag tog många bilder som jag sedan visade upp för eleverna till deras stora förtjusning!