Hur ser en typisk dag på Kleindagarna ut? Det är en återkommande fråga som vi får på Kleindagarna. Vi bad därför Kristofer Erikson (matematiklärare på Donnersgymnasium) att berätta om en dag från Kleindagarna i januari.

Äntligen var det fredag. Med busskortet och kartan i högsta hugg tog jag mig till det ärofyllda Institut Mittag-Leffler för att påbörja första dagen av Kleindagarna.

Allt började med en presentation om Kleindagarna och historia. Vi fick reda på vad som förväntades av oss och tips på vad vi kan göra för att de kommande dagarna skall bli så värdefulla för oss som möjligt.

Den första lektionen var svår, men professorn lyckades ändå förmedla det svårbegripliga innehållet på ett pedagogiskt sätt. Därpå delades vi in i fyra olika grupper för att diskutera vad som hade sagts och för att få en djupare förståelse av föreläsningen.

Syftet med gruppindelningen var att skapa ett vettigt lektionsupplägg, baserat på våra nya kunskaper från lektionen. Vi lyckades hitta många bra idéer om nya lektioner och jag kommer pröva flera av dessa med mina gymnasieelever. Inspirationen var stor!

Våra idéer från de fyra grupperna presenterades så att alla kunde ta del av vad de andra grupperna hade sagt.

Det som gjorde Kleindagarna speciellt var inte bara den goda fortbildningen utan att vi också fick möjlighet att lära oss mer om Institutets historia och vem Gösta Mittag-Leffler var. En personlig favorit var när vi fick titta på och hålla i gamla böcker och avhandlingar, speciellt Newtons Principia i originalutgåva från 1687.

Om du funderar på att ansöka till Kleindagarna, klicka här.

Hur ser den dag ut på Kleindagarna?
Kristofer Eriksson berättar om sin första dag på Kleindagarna