Namn: Anders Lindahl
Ort: Täby
Ålder: 53
Skola: Viktor Rydbegs Danderyd
Kuriosa: tidigare ingenjör, men jobbat som lärare de senaste fem åren

Vad är Kleindagarna för dig?

Jag hade faktiskt hört väldigt lite om Kleindagarna innan jag sökte. Jag visste andra som varit där och som tycker att det var väldigt roligt och utvecklande. Så jag sökte i förhoppningen om att Kleindagarna även skulle utveckla mig till att bli en roligare lärare.

Efter att ha varit där måste jag säga att det gav mig väldigt mycket. Jag blev både inspirerad av akademien och fick träffa andra lärare med andra förutsättningar och erfarenheter än mina egna.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Under dessa dagar handlar det om matematik och inte om pedagogik eller det som är runtomkring en vanlig skoldag. Det var väldigt kul och utvecklande att tillsammans med akademien bara få fokusera på just matten.

Varför är dagarna så betydelsefulla?

Det finns flera svar på den frågan. Dels handlar det om jag under dessa dagar fick utveckla mitt intresse för matematik. Men det var även betydelsefullt att få ta del av andra lärares erfarenheter och undervisningssituation. Sen bidrog de andra lärarna även med entusiasm. Det är som jag brukar säga till mina elever: ”vill ni att det ska bli bra, så blir det bra. Det var precis med den inställningen de andra lärarna gick in med; vi vill alla detta skulle bli bra och det blev det.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Kort och konkret så hjälpte Kleindagarna mig med att se och ta hjälp av den generella matematiken för att utforma roligare lektioner.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev lärare arbetade jag som ingenjör i 20 år på olika företag. Det var inte bara intresset för matematik som gjorde att jag valde att bli matematiklärare utan även möjligheten till att skapa lite samhällsnytta. Vi behöver bli fler ingenjörer i Sverige och då tror jag sättet vi lär ut matematik på i skolan är avgörande.