Hur kom det sig att du blev matematiklärare?

Under min egen skoltid upplevde jag stora skillnader i hur mycket jag lärde mig under lektionerna. Skillnaderna berodde ofta på om det var arbetsro vilket i sin tur berodde på lärarens lektionsupplägg och förmåga att styra klassen. Jag såg en möjlighet att göra skillnad och skapa förutsättningar för inlärning. Därmed inte sagt att min undervisning alltid är perfekt och ingen skugga ska ligga över mina tidigare lärare.

Hur kommer det sig att du valde att delta på Kleindagarna?

Jag sökte efter fortbildning och hörde då mycket gott om Kleindagarna från tidigare deltagare. Därför valde jag att söka.

Vad har ni fått göra under Kleindagarna och hur gick ni till väga?

Lyssnat till föreläsningar där vi tittat mer djupgående än vad vi kanske annars gör på vissa områden av matematiken. Efter varje föreläsning har deltagande föreläsare delats upp med deltagande lärare för att diskutera på vilket sätt detta kan nyttjas i undervisningen. Varje grupp har även haft en doktorand med i gruppen. Sista dagen skapade vi lektioner som kommer nyttjas i våra klassrum. Varje skapad lektion kommer också genomföras vid ett tillfälle då en av doktoranderna (kallas lektionspiloter under utbildningen) kommer ut till den skola som läraren undervisar och ser hur den fungerar i praktiken.

Har du kunnat ta med dig något från Kleindagarna till ditt arbete som matematiklärare?

Definitivt. Förutom lektionerna som vi skapat har jag nya arbetssätt att testa som mina kollegor från andra skolor bidragit med. Några har också delat med sig av bra lektionsupplägg som jag kan nyttja. Alla erfarenheter som kommit ur diskussionerna som förts är både användbara och inspirerande. När jag träffar mina ordinarie kollegor kommer jag också att sprida erfarenheter till dem och förhoppningsvis förbättrar det matematikundervisningen på hela vår arbetsplats.

Har du något annat du vill lyfta om Kleindagarna?

Det har varit en fantastisk möjlighet att lägga fokus på vår kärnverksamhet. Nämligen att undervisa matematik så att så många elever som möjligt lär sig så mycket de bara kan. Att få chansen att tillsammans med föreläsare, seminarieledare och drivna kollegor från hela landet jobba och inspireras på detta sätt är en möjlighet som jag är mycket tacksam att få ha deltagit i. Det är också en känsla som jag upplever att de andra deltagarna kände.