Vad är Kleindagarna för dig?

Jag kan bara beskriva Kleindagarna som ett unikt möte mellan högskolan och gymnasiet. Vi fick möjligheten att ta del av forskning inom matematik och utrymme att diskutera idéer i en inspirerade och kreativ miljö. På institut Mittag-Leffler kommer forskare för att fokusera på sitt arbete i fred, så var det för oss också. Vi fick utrymme att fokusera på matematiken, utforma lektioner och för en stund glömma den administrativa skoldagen.

Ett helt unik möte mellan högskola och gymnasium. Helt fantastisk helg. Aldrig varit med om någit likande. Var itne rädd att ta höjd uppåt. Vi fick kontakt med forskningen i matematik. Och miljön. Min undervisning är okej, men inte så kreativ. Frusterad att jag inte kommer på så många idéer. Men i miljän så sprutade ur mig idéer.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

Min undervisning är till vardags helt okej, men inte så kreativ. Jag tror det beror på att jag jobbar på en liten skola med få matematikkollegor. Att under dessa dagar få utrymme att diskutera enbart matte. Vi satt till exempel i en halvdag och diskuterade en lektion. Det gör man aldrig annars. Kleindagarnas upplägg gjorde att jag sprutade ur mig idéer.

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

Det var väldigt inspirerande att få ta del av det som är nytt på forskningsfronten. Samtidigt var akademien väldigt nyfikna på oss och vad som händer innan studenterna kommer till dem. Det utmynnade i ett utbyte där vi fick nya insikter om den generella matematiken och de fick inblick i vad vi lär ut med vilka verktyg.

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället i stort?

Innan jag blev matematiklärare studerade jag filosofi. Min syn på matematik och dess roll i samhället kan därför skilja sig från andras åsikt. Jag ser matematik som den rena tankens språk. För mig är matematik inte enbart ett verktyg för att räkna ut andra grads-kurvor, utan en metodik för att tänka och ta sig an problem.