Måns Svensson, LBS (Ljud- och bildskolan) Göteborg, kreativa gymnasiet.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Jag tyckerdet är viktigt att överbrygga glappet mellan gymnasieskolan och universitetet, att elever väljer att söka sig vidare till universitet och fortsätta läsa matematik där. Sen vill jag också utbyta idéer och träffa andra, lyfta mina tankar och höra andras tankar.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Jag får mer än mitt eget perspektiv, om man är på en liten skola så har man många gånger inte så många mattelärare att diskutera saker med. Det är kul att höra om hur lärare har löst problem på andra skolor med andra förutsättningar som man kan lära sig av. När jag lyfter ett problem lyfter jag det från mitt synsätt, där jag är, att få höra andra perspektiv och tillvägagångsätt för att leva upp till samma krav, är väldigt upplyftande.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Högskolan kan på något sätt förmedla vad de egentligen eftersöker och vill ha, vad de vill att eleverna ska ha förförståelse för. Gymnasielärare kan byta erfarenheter och lyfta positiva exempel sinsemellan, så att andra lärare kan kopiera framgångsfaktorer. Syftet är att alla ska bli bättre och då får man dela med sig.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Jag tror matematiken blir viktigare och viktigare i samhället, speciellt när man tänker på att den har en så nära relation till programmering. Att lära sig att om ett villkor uppfylls händer något annat, är i grunden en stor matematisk tanke. Jag vill att mina elever ska få någon form av rimlighetsuppfattning som är viktig i vardagen, till exempel vad ett mjölkpaket eller ett ägg väger. Matte behövs även för att kunna sköta sin ekonomi, för att få en relation till pengar.

Hur kommer det sig att du blev matematiklärare?

Jag hade en ganska klar uppfattning om att jobba med matematik tidigt. Jag funderade på att bli matematiker, men vill även ha den sociala biten och träffa människor. Matematiklärare blev det bästa alternativet, det är hela tiden nytt man träffar ständigt nya elever med nya förutsättningar.