Svante Lundin, P A Fogelströms gymnasium, Södermalm.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Kleindagarna ger ny input och man får träffa nya kollegor och får också intryck från universitetsvärlden som man annars sällan får. Det är fokus på ämnet och professionen i sig och skiljer sig från de vanligare utbildningarna i pedagogik och didaktik.

Hur kan Kleindagarna utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Att få möjlighet att diskutera gör att man blir bättre och får en att börja tänka på nya saker. När man är själv eller med de lärare man träffar ofta är det lätt att hamna i samma tankebanor. Här får man helt nya intryck och vet inte vad som väntar en, då är det lättare att tänka om och tänka nytt och att hitta på någonting annat i undervisningen.

Vad kan matematiklärare i högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Som gymnasielärare är det intressant att höra vad högskolelärare uppfattar som brister i vår undervisning, brister hos de elever som kommer till dem speglar vårt arbete på gymnasiet. Till skillnad från gymnasielärare har högskolelärare ett starkare fokus på sitt ämne, det är något att ta med sig hem – att det är ämnet som är huvudsaken.

I ett större perspektiv, hur skulle du beskriva matematikens betydelse i samhället? 

Matematik är onekligen viktigt om man ser den utifrån ett praktiskt synsätt, att det finns ingenjörer och liknande. Min ingång är mer utifrån ett allmänbildningsperspektiv, mycket av det man lär sig på gymnasiet används för att bilda sig en uppfattning om omvärlden, källkritik, mm. Det tycker jag är väldigt viktigt.

Vad har ni gjort idag på förmiddagen?  

Först har vi lyssnat på en föreläsning om sfärisk trigonometri, sedan har vi diskuterat den föreläsningen och försökt göra utkast till lektioner utifrån den, för att se vad man kan ta med sig och praktiskt göra i klassrummet.