Felix Falk

Foto: Håkan Målbäck

Kleindagarna är en möjlighet för alla lärare att tillskansa sig nya insikter som sedan kan användas i undervisningen. Såväl yngre som äldre lärare är välkomna. En av de yngre deltagarna under årets första uppsättning av Kleindagarna var Felix Falk, fysiklärare på Karlbergsgymnasiet i Åmål.

Vad motiverade dig till att bli lärare inom matematik?

Allt började när jag pluggade Teknisk fysik på Chalmers. Där var jag engagerad i ett mentorskapsprogram för gymnasieungdomar. En gång i veckan träffade jag fyra elever och hjälpte dem med deras matematikstudier. Där väcktes intresset!

Att tillskansa sig nya perspektiv och involvera det i lärandet är viktigt för Felix. Kleindagarna har varit en stor inspirationskälla.

– Kleindagarna fick mig som lärare att blicka längre fram än betygskriterier och kursinnehåll. Man får nya kunskaper och skaffar sig ett bredare perspektiv av matematik som ämne. En ökad förståelse för de matematiska förmågor vi utvecklar. Professorerna som deltar får en att utmana sina gamla tankebanor.

Vad tar du med dig från Kleindagarna?

– Rent praktiskt gav det upphov till många nya idéer och metoder kring lektionsplanering. Jag tror det är viktigt för en lärare att vidga sina perspektiv emellanåt, att uppdatera sina kunskaper. Där fyller Kleindagarna en viktig funktion!