Foto: Håkan Målbäck

Stefan Eriksson, matematiklärare på SSHL, om hur hur fortbildningen på Kleindagarna har höjt nivån på hans undervisning. Men även om hur trevligt det var att komma iväg till de vackra miljöerna på Institut Mittag-Leffler. 

Stefan Eriksson är matematiklärare på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket Internatskola, SSHL. Han har undervisat sedan ‘91, och ser en tydlig skillnad i hur elevernas förutsättningar ser ut – nu från då. 

– Idag har vi lärare ett större ansvar för att se till så att eleverna klarar sig genom skolan. Så var det inte förr, då låg mer ansvar på eleverna själva. Det är en positiv utveckling, i grunden. Numera ligger vårt fokus på att anpassa oss efter elevernas individuella förutsättningar. Samtidigt har det ökat kraven på oss som lärare, ganska mycket.

Framförallt handlar det om att kunna stötta de elever som har det lite tufft, berättar Stefan. Men även att nå de högpresterande.– Kleindagarna gav mig en ökad förmåga att möta de högpresterande elevernas behov av utmaningar. Jag tycker att kvaliteten på Kleindagarnas föreläsningar är hög och mycket värdefull för oss. Vi som var på plats konstaterade att föreläsningarna är både uppskattade och användbara för oss som gymnasielärare. 

Stefan lyfter vikten av de diskussioner som hölls mellan deltagarna, i smågrupper. 

– Kunskapsutbytet, matematiklärare emellan, gav väldigt mycket. Vi bearbetade föreläsningarna ur ett matematik- och undervisningsperspektiv. Talade om hur materialet kan tas med hem och appliceras i undervisningen och fick svar på frågor som dykt upp. Vi utformade dessutom en lektion tillsammans.

Var någon av föreläsningarna extra minnesvärda?

– Den allra första. Problemet som föreläsaren gick igenom kunde jag ta med mig direkt till den kurs som jag undervisar just nu. Universitetsmatematik är inte särskilt enkel, vilket är precis vad som krävs för att kunna utmana de högpresterande eleverna. Just detta var ett så enkelt exempel, som alla kan förstå, som sedan mynnar ut i en aha-upplevelse. Det kan låta simpelt, men för att förklara något komplext på ett så enkelt sätt krävs avsevärda kunskaper. 

Hur skulle du beskriva Kleindagarna, för någon som funderar på att ansöka om en plats?

– Matematikerna som håller i Kleindagarna är fantastiska, speciellt Mats Boij som är ansvarig. Jag gillade verkligen att föreläsarna inte bara försvann efter undervisningen; de var med hela tiden och kunde diskutera med oss, svara på frågor. Utöver föreläsningarna, samtalen och uppgifterna var miljön helt otrolig. Institut Mittag-Leffler är oerhört fint. Som lärare är man inte van vid en fortbildning där man bor över, bor fint och äter trerätters. Kleindagarna är inte något man glömmer i första taget.