Jesper Nelsén, Danderyds Gymnasium deltagare av Kleindagarna, januari 2018 

Hur kommer det sig att du hittade hit till Kleindagarna?

Som matematiklärare hör man talas om Kleindagarna och på skolan har vi haft flera lärare här tidigare som uppmuntrar att man söker. Jag är alltid sugen på att utbilda mig av personliga skäl för att undvika att utbildningen blir slentrianmässig. Att få sätta sig i skolbänken för att höra lite svår matematik som man hunnit glömma bort, är både kul och intressant. Det är också inspirerande att vara i den här miljön, och att se alla böcker som finns. Yrkesmässigt är det alltid bra att få nya idéer och insikter; kanske nya sätt att angripa saker i en kurs, att göra det lite svårare och fördjupa sig lite i några delar av kursinnehållet som man kanske inte hade gjort annars. Att få tid att prata med kollegor och lägga massor av tid på att planera en lektion händer inte annars. Här får man verkligen prata matematik, utbyta idéer och se hur andra gör i lugn och ro.

Vad kan lärare från högskolan och gymnasiet lära av varandra?

Framförallt att prata om vad eleverna har för nytta av matematiken och vad man kan göra med matematiken efter gymnasiet. Jag har läst en del matematik, men inte på samma nivå som doktoranderna har här, bara till viss del kan jag svara på frågan ”vad ska man med det här till?” men jag kan inte säga vad en biolog gör med matematik, vilket de som doktorerar här kan berätta om. Det är viktigt att eleverna vet vilka möjligheter som finns, och förhoppningsvis blir eleverna en dag bättre än vad vi är på matematik!

I ett större perspektiv, vad är matematikens roll i samhället?

Matematiken är grunden till allt i samhället, i stort sett ingenting har gjorts utan en matematisk beräkning i grunden. Matematik är inte bara att räkna, utan ett sätt att tänka och förstå världen, man kan till och med använda ett matematiskt förhållningssätt när man funderar på samhällsfrågor. Matematik är ett sätt att skapa ordning, avgöra om utsagor är sanna eller falska, argumentera för någonting, studera egenskaper hos ett objekt, och själva räknandet i sig är en bisyssla. Men behöver vara tydligare med att matematik inte bara är räkning för nördar, eftersom många har en väldigt snäv bild av vad matematik är.

Hur kommer det sig att du blev matematiklärare?

Jag har alltid tyckt att det var roligt, och har alltid haft lätt för matematik, vilket ofta hänger ihop. Jag blev stödlärare i klassen och hjälpte mina klasskamrater och sedan fortsatte det så. Förklarandet och undervisandet lockade.

En av föreläsningarna i år handlar om programmering, något som sedan ska in i matematikundervisningen, vad tycker du om det?

Det är en reform som är väldigt dåligt underbyggd. Programmering ingick inte i lärarutbildningen och det är många som inte har de kunskaper som krävs. Programmering är roligt, men jag hade gärna fått lära mig det från grunden först. Skolorna måste se till att fortbilda matematiklärarna, men det är få skolor som gör det.