Fouzieh Hassankhali, Värmdö Gymnasium deltagare av Kleindagarna, januari 2018 

Hur kommer det sig att du har valt att komma hit till Kleindagarna?

Jag hörde att mina kollegor som varit här tidigare pratade varmt om Kleindagarna, att det är en bra upplevelse, och att man kommer in på bra diskussioner. Då tänkte jag att jag måste prova! Det är jättekul att vara här och träffa nya kollegor som också har olika kompetens och bakgrund.

Varför är Kleindagarna viktiga, enligt dig?

I klassrummet är man ganska ensam och då tycker jag att man tar lite avstånd från själva ämnet. Man tänker mycket i kurser och bedömning och tappar helhetstänket och svårighetsgraden i matematiken, som man har jobbat med på universitetet. Här får man en chans att komma i kontakt med den igen och utmanas, att uppdatera sig själv; även som vuxen behöver man lära sig, det är spännande att själv vara elev igen! Då och då behöver man höja blicken för att få inspiration till utbildningen och jobba med just ämnet. Här är vi i en kreativ miljö och det påverkar också positivt, man blir väldigt inspirerad!

Vad kan gymnasielärare och högskolelärare lära av varandra?

Högskolelärare tar reda på vilka problem vi har på gymnasiet, vad eleverna har svårt för och på vilken nivå de är, och kan då ha realistiska förväntningar på eleverna när de kommer till högskolan. Om det finns broar – samtal mellan lärare på gymnasiet och högskolan ­­– blir det enklare för eleverna, så att de har alla väsentliga kunskaper och vet vad som förväntas av dem.

Vilken roll spelar matematiken i samhället?

En väldigt stor roll. Det eleverna tar med sig är inte bara matematiken i sig utan logiskt tänkande, resonemang och kommunikation som man har stor nytta av i allt man gör. Ju tidigare man kommer i kontakt med matematiken, desto mer nytta har man av den. Man kan avgöra vad man har för fakta, vad alternativen är, vilka lösningsmetoder som finns och vilken lösning som passar ett visst problem. Matematiken hjälper oss att kartlägga situationer vilket behövs i vårt komplicerade samhälle med allt fler valmöjligheter, där ny teknik suddar ut gränserna och där vi får mer och mer input från omvärlden som ständigt utökar vår sfär.