Birgitta Nilsson deltog i Kleindagarna förra året, och har sen dess låtit sin undervisning inspireras av akademin. Läs hela intervjun med henne här nedan. Gå till ansökan!

Birgitta Nilsson Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

För Birgitta var Kleindagarna en del av en större förändring i hennes yrkesliv. Som ensam matematiklärare på Berga Naturbruksgymnasium fanns många bra kollegor, men ingen att diskutera just matematik med.Hon bytte skola till Nackagymnasiet under hösten 2013, och på våren 2014 fick hon reda på att hon skulle få vara med på Kleindagarna. Helt plötsligt fanns det möjligheter till inspiration från akademin, samtidigt som hon hade matematikkollegor att diskutera det med. Hur mycket hon än uppskattar en bra föreläsning, så är det just det kollegiala lärandet hon föredrar.

Vad är Kleindagarna för dig?

”För det första var man ju väldigt hedrad över att ens vara där. Det var otroligt kul bara det. I stort så var Kleindagarna för mig möjligheten att prata om matematik. Man kopplade ihop forskning med gymnasiet. Dagarna erbjöd oss lärare att ta del av just aktuell forskning, vad som är det senaste inom matematiken. Matematikkurserna på universitetet tog inte upp den typen av forskning inom ämnet, utan höll sig till en kursplan som nog i stort sett har sett likadan ut de senaste 20 åren.  På det sättet var Kleindagarna verkligen fantastiska.”

Varför är dagarna så betydelsefulla?

”De är viktiga just på grund av den koppling mellan forskning och gymnasiet som jag nämnde tidigare. Sedan finns det en annan viktig sak. Något jag fick väldigt mycket inspiration utav; det kollegiala lärandet. Det är ju saker som inte ens rörde själva föreläsningarna. På Kleindagarna pratade vi ju om matematik hela dagarna, det var det enda vi gjorde. När vi hade paus, när vi åt middag, på kvällarna. Det gjorde att man kunde byta erfarenheter med andra lärare. När jag är på min egen skola finns ju också det utbytet, man kan diskutera med andra kollegor om sina upplevelser. Men på Kleindagarna får man diskutera matematik med andra lärare från olika skolor på ett och samma ställe. Det här utbytet – det kollegiala lärandet – gav mig så otroligt mycket inspiration.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

”Professorerna på Kleindagarna hade bland annat en modell för lektionsplanering som de presenterade, och det är självklart något jag har haft mycket nytta av. De kallade den fem E:na. De användes för att lägga upp lektioner på ett effektivt sätt. De var Engage (väck ett intresse), Explore (upptäck/laborera), Explain (förklara), Elaborate (utvidga, peka vidare), och Evaluate (utvärdera). Kleindagarna erbjuder lärare den här typen av saker, att ta del av det senaste inom sin egen bransch. Det har gjort att jag idag söker efter aktuell forskning på ett helt annat sätt. Vad är det senaste inom matematiken? Det här gällde inte bara själva ämnet matematik i sig, utan också sättet att lära ut. Jag kommer ihåg en rolig detalj från dagarna. När jag skulle gå skulle gå från föreläsningen till lägenheten på kvällarna stannade jag ibland upp och började anteckna: Jag kom på att `just det, det här kan jag använda, så här kan man ju göra´. Jag fick enorm energi av att vara där, jag fick tusentals nya idéer. De behövde inte heller komma från någon utav de fyra föreläsningarna i sig, utan kunde väckas från någon detalj jag hörde när jag bara satt där och lyssnade.”

På Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive akademin – vad har ni lärt er av varandra?

”Kleindagarna är ju ändå anpassade efter oss (gymnasielärare), det måste man komma ihåg. Men vad vi lärde oss från varandra tror jag främst kom fram mellan föreläsningarna. Det var när jag fick prata med folk från högskolan i lugn och ro som jag fick reda på vad som var viktigt. Man hörde i vilka sammanhang eleverna saknade något. Någon från akademin kunde säga att ` javisst ja, på den här punkten brukar vissa vara sämre när de kommer upp till oss´.

En tanke som också slog mig under dagarna var att den här typen av fortbildning inte borde vara exklusiv gymnasieskolan. Att samma koppling kan skapas mellan grundskola och gymnasium. Om inte annat så borde representanter från grundskolan kunna få vara med och delta på själva Kleindagarna de också.”

Vad har kunskapen inom matematik för betydelse för det svenska samhället stort?

”Media pratar ju väldigt mycket om att det är viktigt med matematik, vilket det självklart också är. Man talar om förmågan att tänka kreativt, ha ett logiskt tänkande, om problemlösning och så vidare. Just nu finns det många intressanta projekt för att lyfta oss lärare. Det finns exempelvis kompetensutvecklingen Matematiklyftet, men det är en gång i veckan under en period. Kleindagarna var som Matematiklyftet fast insprängt på tre dagar, otroligt mycket info och inspiration under kort tid. Skolverket vill ju att vi ska knyta an mer till forskningen i vår undervisning. Kleindagarna erbjuder det på en väldigt komprimerad tid. Om vi lärare blir bättre skapar det självklart bra förutsättningar för eleverna.

I dagens samhälle måste du framåt, du måste plugga för att komma in på högskolan. Med datorernas framfart blir det ju också mer och mer viktigt med kunskapen inom matematik, och med förmågan att skriva kod till exempel. Det kommer nästan bara finnas den typen av yrken i framtiden tror jag, där man behöver den typen av kunskap på ett eller annat sätt.  Därför är det så viktigt med bra gymnasiematematik, den ska förbereda unga för framtidens yrken.”

Vad tror du att fenomen som Kleindagarna kan ge eleverna i framtiden? 

”Jag gick på Kleindagarna under juni månad. Jag tycker det är väldigt bra att de nu har dem även i augusti. Det gör att vi lärare verkligen kan hålla kunskapen vi fick färskt i minnet när skolorna sedan börjar. Jag tog med mig mycket från Kleindagarna när jag började den här terminen i augusti. Ska jag ha en lektion som på något sätt berör någon av de föreläsningar jag fick på Kleindagarna, så berättar jag alltid lite om den aktuella forskningen kring det ämnet. Mina elever blev verkligen tvungna att titta upp från matteboken och titta efter vad som finns utanför. Det finns ju så mycket mer inom matematiken än det som står där, som är svårare, mer komplicerat. Jag berättade till exempel om `Benfords lag´ för dem, en regel kring logaritmer de inte skulle få höra om annars. Reaktionen blev; `Aha, nej men vad är det här, kan man göra så?!´. Det är ju min uppgift att öka på deras taluppfattning. Öka på deras befintliga uppfattning av vad matematik verkligen är.”

One response to “Kleindagarna inspirerar

Comments are closed.