Kleindagarna har arrangerats i Sverige sedan 2011. Bakom initiativet står Svenska Kommittén för Matematikutbildning (SKM)Svenska Nationalkommittén för Matematik (KVA), Institut Mittag-Leffler och finansiär är Brummer & Partners.

Läs mer om tidigare års Kleindagar, och om hur du anmäler dig till 2015 års upplaga av konferensen, här:

Kleindagarna 2015

Kleindagarna 2014

Kleindagarna 2013

Kleindagarna 2012

Kleindagarna 2011