Kleinföreläsare Ämne Lektionspiloter Lektion
Torsten Ekedahl Algebra Kerstin Pettersson och Anny Markussen Lektion
Magnus Fontes Modellering Christer Bergsten och Peter Berggren Lektion
Axel Hultman Kombinatorik Samuel Bengmark och Elisabeth Samuelsson Lektion
Torbjörn Lundh Differentialekvationer Ola Helenius och Torbjörn Jansson Saknas
Jana Madjarova Geometri Samuel Bengmark och Roger Willför Lektion

Didaktisk föreläsning av Angelica Kullberg om Learning Study.

Utvärdering

Enkätsvar 2011.

Arrangörer

Kleindagarna arrangeras av SKM och Nationalkommittén för matematik (under Kungliga Vetenskapsakademien) i samarbete med Mattebron och Institut Mittag Leffler.

För mer information, kontakta Mikael Passare, Torbjörn Lundh eller Samuel Bengmark.

Inbjudan

Är du gymnasielärare i matematik som vill hitta nya sätt att ta upp modern matematik i undervisningen?

Från och med höstterminen 2011 kommer nya programplaner att gälla för matematikundervisningen på gymnasiet. I och med detta kommer vissa områden att få större omfång som: talteori, kombinatorik, geometri, modellering och datorlösningar av differentialekvationer.

Det är just dessa fem områden som kommer att behandlas i en serie workshops tillsammans med forskare och lärare på universitet. Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation.

För vart och ett av de fem områdena ges en inledande föreläsning av en expert. Sedan kommer vi i mindre grupper, universitets- och gymnasielärare blandat, att diskutera
hur man skulle kunna ta ett av de beskrivna begreppen eller exemplen och
sätta in det i en lektion för en gymnasieklass. Dessa förslag presenteras och diskuteras sedan gemensamt. Utfallet kommer i efterhand att testas på gymnasieklass och dokumenteras för att spridas till fler som en slags Learning Studies.

Det är också meningen att de inledande föreläsningarna ska publiceras i
form av sk vinjetter på engelska i det internationella Kleinprojektet, som startades 2008 precis hundra år efter publiceringen av Felix Kleins klassiska bok ”Elementär matematik sett från en högre ståndpunkt”.

Vi hoppas att de lärare som blir antagna till Kleindagarna kommer att verka som inspiratörer och sprida dessa idéer vidare på hemmaplan och samtidigt skaffa sig ett nätverk med de andra kursdeltagarna. Slutligen ser vi också fram emot att universitetslärarna som deltar i detta projekt får lära sig mycket om gymnasieundervisning i matematik.

Kleindagarna är helt kostnadsfritt för deltagarna inklusive mat och bostad. Det enda
som du själv, eller din skola, får stå för är resorna till och från Institut Mittag Leffler i Djursholm utanför Stockholm.


 

Program för Kleindagarna på institut Mittag-Leffler 17-19 juni, 2011

Tid Aktivitet Ansvarig
8.45 fredag 17 juni Kleindagarna öppnas Bill Barton (Auckland)/Mikael/Torbjörn
9.00 Geometriföreläsning Jana Madjarova
9.45 Kaffe Marie-Louise Koskull
10.00 Geometri-workshop Jana Madjarova/Tanja
Bergkvist
11.00 Sammanfattning och
redovisning
Tanja Bergkvist + Roger
Willför
12.00 Lunch Marie-Louise Koskull
14.00 Kombinatorikföreläsning Axel Hultman
15.00 Kombinatorik-workshop Axel Hultman/Samuel
Bengmark
16.00 Kaffe Marie-Louise Koskull
16.15-17.00 Sammanfattning Samuel Bengmark + Elisabeth
Samuelsson
17.30-18.00 Learning Study Angelika Kullberg
19.00 Middag Villa Pauli

 

Tid Aktivitet Ansvarig
9.00 lördag 18 juni Differentialkvationsföreläsning
(användande gratis programvara)
Torbjörn Lundh
9.45 Kaffe Marie-Louise Koskull
10.00 Diffekvations-workshop Torbjörn Lundh/Ola
Helenius
11.00 Sammanfattning och
redovisning
Ola Helenius + Torbjörn
Jansson
12.00 Lunch Marie-Louise Koskull
14.00 Talteoriföreläsning Torsten Ekedahl
15.00 Talteori-workshop Torsten Ekedahl/Kerstin
Pettersson
16.00 Kaffe Marie-Louise Koskull
16.15-17.00 Sammanfattning Kerstin Pettersson + Anny
Markussen
17.30-18.00 Rundvandring på IML Mikael Passare
19.00 Middag, grillat på IML Magnus Fontes, Samuel
Bengmark

 

Tid Aktivitet Ansvarig
9.00 söndag 19 juni Modelleringsföreläsning Magnus Fontes
9.45 Kaffe Marie-Louise Koskull
10.00 Modellerings-workshop Magnus Fontes/Christer
Bergsten
11.00 Sammanfattning och
redovisning
Christer Bergsten + Peter
Berggren
12.00 Lunch Marie-Louise Koskull
14.00-15.00 Sammanfattning och avslutning Mikael Passare, Torbjörn
Lundh