Kleinföreläsare Ämne Lektionspiloter Lektion
Veronica Crispin Quiñonez Abstrakt algebra Petter Norrthon & Staffan Rodhe Lektion
Robert Johansson Kombinatorik Michael Millard & Samuel Bengmark Lektion
Jana Madjarova Geometri Milagros Izquierdos Barrios Lektion
Anders Szepessy Analys Maria Waern och Hossein Raufi Lektion

Matematikhistorisk föreläsning av Staffan Rodhe

Schema

Preliminärt schema för Kleindagarna 2013

Arrangörer

Kleindagarna arrangeras av SKM och Institut Mittag Leffler
och finansieras av Brummer & Partners. För mer information, kontakta Samuel Bengmark eller Jenny Wiklund.

 

 

Lektionsutvecklingsprocess i samverkan

Under konferensen använder vi Kleindagarnas cykel av föreläsning, gruppvisa diskussioner och sammanställning sammanlagt fyra gånger. Varje cykel har ett matematiskt tema.

Sista dagen används för att färdigställa lektionerna.

Läs mer.

Inbjudan

Kleindagar2013 FINALUnder tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och ett antal universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet. Ta chansen och delta!
Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan, genom att öka kommunikationen och kunskapen om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Kleindagarna Kleindagar2013-FINAL_Page_22013 kommer att hållas 14-16 juni på Institut Mittag-Leffler, Djursholm.

Gå till ansökan.

Kleindagar 2013