Kleindagarna uppmärksammades vid ett internationellt möte om The Klein Project. Brasilien har det mest omfattande Kleinprojektet med statliga medel. Sverige med Kleindagarna framstod vara god två.

BerlinWorkshop2013
SKMs ordförande, Samuel Bengmark, flankerad av Hans-Georg Weigand (tv) och
Bill Barton (th).