Så har höstmötet med SKM hållits. Ser fram emot ett spännande arbete detta läsår.