Foto: Håkan Målbäck

Intresset för matte har alltid funnits hos Lars Blomgren som varit ämneslärare i över tjugo år och hunnit undervisa på såväl högstadiet som gymnasiet. De senaste tio åren har han arbetat på en gymnasieskola i Kristinehamn som matte-och fysiklärare i en dynamisk miljö där han trivs väldigt bra.

Vi inleder samtalet med att fråga Lars vad det bästa med yrket är varpå han svarar att det är kreativt, att han får möta många olika människor och att han får utlopp för matematik och fysik som är två av hans intresseområden. Lars var en av Kleindagarnas deltagare i januari 2020, vilket leder oss in på nästa fråga.

Vad betyder Kleindagarna för dig?

– Det var riktigt inspirerande att få vara med och ostört ägna sig åt matematik och undervisning inom ämnet. Det är alltid bra att få möta andra lärare för att samtala. Jag slogs av hur drivna samtliga deltagare var och att alla ville göra något bra av matteundervisningen.

Har du kunnat ta med dig något från Kleindagarna till ditt arbete?

– Ja, både på ett allmänt och ett konkret plan. Dels blev jag inspirerad till att arbeta vidare med matematiken tack vare föreläsarna och upplägget, dels mynnade Kleindagarna ut i konkreta lektionstips och jag har genomfört flera av dem.

Vad tror du att initiativ som Kleindagarna kan ge eleverna i framtiden? 

Det är bra för eleverna att möta inspirerande lärare och att få välutformade lektioner. Under Kleindagarna får man som sagt med sig konkreta tips för lektioner vilket kommer till godo direkt. Jag tror att många har haft användning för Kleindagarna i sina upplägg av lektioner.

Vad har kunskaper inom matematik för betydelse för samhället i stort och varför är det så viktigt att satsa mer på undervisning inom ämnet?

Det är jätteviktigt med matematikundervisning för att kunna utveckla lösningar. Alla som kan matte och blir bättre i ämnet oavsett på vilken nivå man befinner sig och vilket yrke man har kan bidra till ett bättre samhälle för alla. Kunskaper i matematik hjälper oss att förstå vår samtid bättre, vilket gör att vi kan fatta bättre beslut.

Vad vill du säga till andra som funderar på att ansöka till Kleindagarna?

– Sök, för det var jättebra! Jag har uppmuntrat mina kollegor till att åka iväg nästa gång.