Torsdag 2 april 2015 arrangeras en lokal Kleindag i Luleå. Pressmeddelande

Välkomsthälsning av Samuel Bengmark