Magnus Lindström är matematiklärare vid Celsiusskolan i Uppsala och deltog vid Kleindagarna sommaren 2019.

 

Hur kom det sig att du blev matematiklärare?

Som matematiklärare får jag arbeta med unga människor och få dom att växa genom matematiken.

Varför valde du att delta på Kleindagarna?

Jag fann konceptet att en grupp människor med olika bakgrund träffas för att diskutera och utveckla sätt att förmedla matematik på väldigt inspirerande.

Vad har ni fått göra under Kleindagarna och hur gick ni till väga?

Under tre dagar så har vi varvat att lyssna på intressanta föreläsare med gruppdiskussioner som ska mynna ut i konkreta lektioner som ska få genomslag i Sveriges klassrum. Vi har även fått lära oss om Gösta Mittag-Lefflers imponerande liv och gärningar.

Har du kunnat ta med dig något från Kleindagarna till ditt arbete som matematiklärare?

Absolut! Personligen har jag fått mycket inspiration och nya idéer från föreläsarna och från de andra deltagarna. Att höra hur andra tänker kring matematiken och hur de undervisar får mig att reflektera över min egen undervisning och det är alltid nyttigt.

Jag hoppas att Kleindagarna fortsätter och att det är något som kan växa framöver så att fler får kännedom om det.