Maria Hagemann-Jensen

Foto: Håkan Målbäck

Maria Hagemann- Jensen arbetar som matematiklärare på Sundsgymnasiet i Vellinge. Genom att noggrant välja ut uppgifter, variera undervisningen och anpassa sig till elevernas nivå hjälper hon till att öka matematikintresset i klassrummet.

Redan under sin egen skoltid fick Maria höra av sina klasskamrater att hon var bra på att förklara uppgifter och insåg att läraryrket kunde vara något för henne. Eftersom hon alltid tyckt om problemlösning, utmaningar och att läsa böcker valde hon att rikta in sig på sina favoritämnen matematik och svenska. Idag har Maria undervisat gymnasieelever under tjugo års tid.

– Det bästa i mitt arbete är att få testa intressanta problem eller lektionsupplägg och sedan få direkt respons. Mina fantastiska elever ger mig så mycket tillbaka, vilket skapar en positiv spiral i att ständigt vilja ge ännu mer. Det är kul att få följa eleverna och se hur de växer, förklarar Maria.

Du deltog i Kleindagarna januari 2020. Hur skulle du beskriva din upplevelse?

– Kleindagarna bjöd på intressanta och inspirerande föreläsningar med efterföljande diskussioner i grupp som var både kreativa och givande. Vi gymnasielärare fick nya insikter i hur matematik kan användas inom forskningsvärlden. Det var också stort och spännande att få ta del av matematikens historia i en mäktig miljö på Institut Mittag-Leffler, vars bibliotek hade böcker från 1400-talet. 

Maria påpekar att det behövs satsningar som Kleindagarna, dels för att få fler elever intresserade av att läsa vidare inom matematik, dels för att få dem bättre förberedda inför högskolan. Kunskaper inom matematik har stor betydelse för både den enskilda individen och samhället i stort.

– Jag upplever att ämnet behöver ett lyft, vi måste satsa på undervisningen och därigenom locka fler elever till matematikintensiva utbildningar efter gymnasiet. Jag tycker det är synd att inte fler kvinnor lockas av vidare studier inom STEM. Det finns massor av spännande och viktiga arbeten inom matematik som behövs för att Sverige ska kunna driva forskning framåt och mäta sig internationellt. 

Har du kunnat ta med dig något från Kleindagarna till ditt arbete?

– Ja, jag genomförde lektionsupplägget som min grupp utformade under Kleindagarnas diskussioner och presenterade för min grupp via Teams. Denna lektion har jag dessutom tillsammans med vår lektionspilot, Mikael Cronhjort, skrivit en artikel om som kommer att publiceras i Nämnaren. Vidare satte jag ihop en inspirationslektion utifrån en av de andra föreläsningarna. Mycket av det lektionsmaterial som finns på Kleindagarnas sajt har jag laddat ner och sparat för att kunna hämta idéer till respektive område i kursplanen. Jag gillar upplägget som Kleindagarna har – att först inspirera med exempel och sedan undersöka hur det är möjligt att arbeta vidare.

Hur utmanar du de elever som håller en avancerad nivå i matte?

– Jag använder mig av olika källor utanför kurslitteraturen och lägger tid på att noggrant välja ut spännande utmaningar. Om de vill får de presentera sina lösningar för hela klassen eller för en mindre grupp. När de behöver förklara för andra fördjupar de sig ofta mer, får motivation för att de behärskar något riktigt bra och kan sprida vidare glädjen för matematik till andra elever.

Vilka insatser upplever du är bra att ta till för de elever som kämpar med att nå målen? 

– Självförtroende är en betydande faktor för att klara matematiken. Lärare behöver stötta elever genom individuellt utformade insatser, få dem att känna sig stolta och lyfta dem när de lyckas. Yrket handlar mycket om att ha fingertoppskänsla för det man gör, kunna variera sitt upplägg och kommunicera med eleverna, förklarar Maria och fortsätter:

–  För att sprida glädje och entusiasm för ämnet testar jag olika laborationer som jag anpassar till elevgruppen. Om jag märker att de gillar dataspel frågar jag mina barn om olika spel och så kopplar jag matematiken dit. Jag har också låtit elever som pratat om youtubers spela in egna undervisningsfilmer för varandra, som ett sätt för att få kunskaperna att fastna. Det är när eleverna har roligt på matematiklektionerna som det händer något. Om de tycker att matte är kul så arbetar de effektivare och lägger ner mer tid utanför lektionerna.

Vad vill du säga till andra matematiklärare som funderar på att ansöka till Kleindagarna?

– Kleindagarna är otroligt inspirerande och den bästa fortbildningen jag deltagit i!