Jenny Homann, Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg, deltagare av Kleindagarna januari 2018 

Hur kommer det sig att du är här på Kleindagarna?

Jag vill få lite nya intryck och se om jag kan ha nytta av nånting i min undervisning framöver. Det är mycket man måste hinna smälta, men jag har redan fått många bra idéer från de tre föredrag som vi har haft hittills.

Varför är Kleindagarna viktiga enligt dig?

Att få chansen att få nya idéer till sin undervisning och att få kontakt med matematiklärare från helt olika ställen. Både för att bygga upp ett nätverk och för att få nya perspektiv på det man håller på med. Jag har varit med på andra matematikutbildningar men den här pågår under tre heldagar, vilket ger en chans att fördjupa sig på ett helt annat sätt.

Hur tror du att Kleindagarna kan utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Att få nya idéer och inspiration och lära mig saker som jag inte visste innan. För mig är det viktigt att i min undervisning förmedla en glädje för matematiken och det tycker jag att de här dagarna hittills har handlat om.

Programmering är ett nytt inslag i årets Kleindagar, vad tycker du om det?

För mig är programmering nytt och gammalt; jag undervisar redan i programmering, men jag har inte använt det i matematikundervisningen. Det som är nytt för mig är hur programmering kan användas i matematiken; för mig har det snarare varit så att jag har inslag av matematik i programmeringsundervisningen, men nu ska jag vända på det. Det är spännande!

I ett större perspektiv, vad kan matematiken ge samhället?

Matematiken är med överallt och är en jätteviktig komponent. Det är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, att folk förstår hur matematiken används i till exempel algoritmer på nätet, att veta att det är matematiken som styr där. Och kunna förstå det demokratiska systemet, hur röstningen fungerar, förstå lån och räntor och hur man sköter sin privatekonomi.

Vad har ni gjort under Kleindagarna?

Vi har lyssnat på intressanta föredrag och efter varje föredrag har vi haft gruppdiskussioner för att fånga upp vad vi kan använda i vår undervisning, och bollat idéer inför nästa moment, där vi ska försöka utkristallisera lektionsidéer av detta. Förutom det har vi umgåtts, jag har fått lära känna lärare från hela landet och ätit fantastiskt god mat! Den här miljön är så inspirerande i sig, det är så vackert! Igår fick vi en rundvandring och lite historik om institutet och dess grundare – den var också väldigt spännande och lärorik.