Adnan Zanhar, lärare i matematik vid Realgymnasiet Linköping, har tidigare deltagit under Kleindagarna. Adnan uppskattade att matematiken fick vara i centrum och att det fanns tydliga mål med dagarna.

Vad tyckte du om Kleindagarna?

– Väldigt bra! Det var berikande att träffa andra professorer och gymnasielärare som bidrog med nya perspektiv kring matematiken. Dessutom var miljön fantastisk och rundturen som gavs när man fick möjlighet att titta på de historiska böcker som fanns i biblioteket var mycket uppskattad.

Hur har Kleindagarna utvecklat dig som lärare?

– Kleindagarna var verkligen perspektivgivande i och med att man fick tillfälle att gå in i rollen som elev. När föreläsarna talade om komplexa matematiska frågor och man inte alltid hängde med så förstod man hur vissa elever kan uppleva sina lektioner. På så sätt försöker jag anpassa mina lektioner utifrån den insikten, att saker som jag känner till kan verka väldigt komplexa för eleverna och då måste jag anpassa mitt budskap och angreppssätt utifrån deras behov. Dessutom fick man mycket inspiration kring hur man kan bygga upp lektioner så att Kleindagarna verkligen följer med in i klassrummet.

Vad har kunskapen för matematik för betydelse för svenska samhället i stort?

– Jag skulle nästan vilja gå så långt att säga att matematik är en demokratisk rättighet. Kan man inte matematik kan man inte delta i samhället på samma sätt. Förmågan att förstå t.ex. statistik och hur man kan analysera information är grundläggande för att demokratin ska fortsätta att utvecklas.

Under Kleindagarna möts lärare från gymnasiet respektive högskolan – hade ni något utbyte av varandra?

– Absolut! Det var stimulerande att höra att många, både gymnasielärare från runt om i landet och lärare som utbildar elever på en högre nivå, kunde uppleva samma typ av problematik. Det ligger ofta i att eleven vill räkna och vi lärare vill arbeta med matematik och däri finns en stor utmaning, så det var utvecklande att höra hur andra lärare tacklar den.

Skulle du rekommendera andra att söka till Kleindagarna?

– Ja, absolut, jag har redan rekommenderat mina kollegor att söka.

STOCKHOLM   20160108 Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090
STOCKHOLM 20160108
Kleindagarna på Institut Mittag-Leffler.
Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090