Mirela Tar, Viskastrandsgymnasiet i Borås deltagare av Kleindagarna januari 2018

Hur kommer det sig att du har valt att delta på Kleindagarna?

Jag saknar lite mer avancerade diskussioner på min arbetsplats, och så har det varit på flera skolor som jag har jobbat på. Det är fokus på mycket annat runt om skolan som ska hanteras först, till exempel våld, relationer och liknande, istället för renodlade ämnessamtal. Så jag söker mig till olika ställen för fortbildning, och när jag såg information om Kleindagarna kände jag att wow, dit vill jag!

Hur tror du att Kleindagarna kan utveckla dig i din roll som matematiklärare?

Ofta går jag själv och funderar över min undervisning, men här kan jag få lite fler infallsvinklar på det jag jobbar med. Vissa gör som jag och har liknande idéer, då får man lite mer trygghet i sin egen undervisning och vet att man är på rätt spår.

Vad kan lärare på gymnasiet och i högskolan lära av varandra?

Tillsammans kan vi förbättra övergången mellan gymnasiet och högskolan, se till så att elever som kommer till högskolan har de kunskaper de behöver. Det är viktigt för oss som gymnasielärare att veta vad högskolelärarna förväntar sig att eleverna ska kunna. Det är också viktigt att högskolelärare ser verkligheten från vårt perspektiv, att vi får visa en bild av hur vi undervisar.

I ett större perspektiv, vad är matematikens roll i samhället?

Den enkla förklaringen är att vi behöver matematik för att klara allt: vardagen, livet och jobbet. Man behöver till exempel kunna räkna för att klara av sin egen privatekonomi. I ett större perspektiv kan logik utveckla tankeförmågan så att man klarar sig i alla lägen, i det lilla i vardagen men även i viktiga livsbeslut för att till exempel analysera och dela mål i delmål och prioritera bland dem.