12-13 november träffas de nordiska representanterna för ICMI i Köpenhamn. Dessutom medverkar den danska motsvarigheten till SKM samt ICMI-representanten för Singapore och Irland