Efter flera år av framgångsrikt arbete med Kleindagarna har SKM inbjudits av ICMIs internationella Kleinprojekt för att medverka på workshop i Berlin med deltagare från många länder diskuetar hur man kan utveckla Kleinprojektet.