Vi säger nu tack för ännu en fantastisk helg fylld av värdefulla kunskapsutbyten och nya kontakter! Nu är det våra deltagares tur att testa lektionerna ute på sina skolor och sprida Kleinmaterialet.