Lars-Daniel Öhman är Universitetslektor vid Institutionen för matematik och statistisk matematik på Umeå Universitet. Han är även anknuten som forskare till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) och deltog vid Kleindagarna sommaren 2019.

Lars-Daniel, du är Universitetslektor och forskar inom matematik, vad har du för roll under Kleindagarna?

Jag håller ett inspirerande föredrag som knyter an till min forskning, och är relevant för skolmatematiken.

Vad tar du med dig från Kleindagarna in i din undervisning på universitetet?

Ett bredare grepp om att anpassa undervisningen till målgruppen.

Varför borde fler matematiklärare söka till Kleindagarna?

Kleindagarna är ett utomordentligt trevligt arrangemang, där man i lugn och ro i inspirerande miljö får prata matematik med likasinnade. Och biblioteket på Mittag-Lefflerinstitutet är fantastiskt!

Hur brukar dagarna vara upplagda under Kleindagarna? 

En universitetlärare inleder med ett populärvetenskapligt hållet föredrag, och därefter diskuterar universitetslärare och gymnasielärare gemensamt hur något från föredraget kan omsättas i en konkret lektionsplanering.

Varför är fortbildning för matematiklärare viktigt?

Jag tror att fortbildning gör mycket för inspiration och motivation, så att man kan lyfta blicken från vardagsproblemen.