Det var över 100 anmälda och vi kan endast bereda plats för 20 av dessa. Urvalet är nu klart och besked till alla som har sökt skickas ut via e-post.